ZAŠTITA BONUSA AO

Zaštita stečenog bonusa autoodgovornosti

Premium osiguranje vam nudi  zaštitu svog bonusa prema polisi osiguranja autoodgovornosti. U slučaju nastanka štete nadoknađujemo vaš finansijski gubitak.
Premium zaštita bonusa je dodatno osiguravajuće pokriće koje se zaključuje uz osiguranje od automobilske odgovornosti (AO).
Ako ste odgovorni za štetu, vaš bonus će sljedeće godine biti umanjen za 3 premijska stepena (30%). Međutim, ako ugovorite ovo osiguranje, pokrivamo vaš finansijski gubitak nastao kao posljedica umanjenja bonusa.
Osiguranje zaštite bonusa AO je moguće ugovoriti za sve premijske grupe. U pokriću je jedna šteta, a koja je nastala za vrijeme trajanja polise zaštite bonusa AO.

Veća stopa bonusa znači jeftiniju polisu osiguranja. Ako skrivite nezgodu, a nezgoda je i ogrebotina na parkingu, vaš bonus će se smanjiti.
To znači:

Zato ugovorite zaštitu bonusa prilikom ugovaranja polise autoodgovornosti i sačuvajte svoj bonus koji ste godinama sticali.

Drugo u ponudi

Pružamo vam podršku u slučaju neočekivanih nezgoda na cesti.

Osigurajte vozilo uz kasko polisu, puni ili djelimični kasko, sve po vašoj mjeri.

Krenite bezbrižno na putovanje, sami ili sa porodicom, mi vas osiguravamo.