IMOVINA PREDUZETNICI

Osiguranje imovine za preduzetnike

Poslovanje privrednih društava je kontinuirano izloženo nepredviđenim opasnostima. Kako bi zaštitili imovinu firme i svoj biznis pripremili smo za vas paket osiguranja malih i srednjih preduzeća, kojim su obuhvaćeni osnovni i dopunski rizici.

PREMIUM POSLOVNI PAKET

MALA I SREDNJA PREDUZEĆA

Osnovni rizici:

 • požar
 • udar groma
 • eksplozija
 • oluja
 • grad (led)
 • elementarna nepogoda
 • pad vazdušne letilice
 • manifestacija i demonstracija
 • udar vlastitog ili nepoznatog motornog vozila
 • izliv vode iz instalacionih cijevi

Saosigurani rizici:

 • provalna krađa i razbojništvo
 • lom stakla
 • poplava, bujica i visoka voda
 • odgovornost za štete pričinjene trećim licima.

U skladu s vašim potrebama i mogućnostima kreirajmo zajedno polisu osiguranja kojom ćete zaštiti vašu kompaniju od šteta na imovini, što može imati za rezultat velike gubitke i sa tim u vezi čak i prekid njenog poslovanja. Brigu prepustite nama.

Stručna lica našeg osiguravajućeg društva će zajedno sa vama procijeniti rizike sa kojima se susrećete u poslovanju i kreirati polisu koja odgovara specifičnostima vašeg biznisa – jedna polisa riješava sve.

Primjer

Građevinski objekat površine 100 m2 u kome se nalaze oprema vrijednosti 40.000,00 KM i zalihe robe vrijednosti 50.000,00 KM.

Osigurani riziciPredmet osiguranjaSuma osiguranja (KM)Godišnja premija (KM)
Požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad, udar vozila, manifestacije, demonstracijeGrađevinski objekat100.000110,00
Oprema40.00044,00
Zalihe50.00055,00
Izliv vode iz instalacionih cijeviGrađevinski objekat5.00011,00
Oprema5.00011,00
Zalihe5.00011,00
Provalna krađa i razbojništvoOprema2.00060,00
Zalihe2.00060,00
Novac2.00060,00
Lom stakla1.50060,00
Poplava, bujica i visoka voda5.000100,00
Odgovornost za štete prema trećim licima2.00040,00
Premija sa popustom362,75

Uz imovinsku polisu moguće je ugovoriti i polis osiguranja od posljedica nesrećnog slučaja, za vaše zaposlene. Osiguranje je moguće ugovoriti na više načina ili kombinacija, koje zavise od visine godišnje premije i ugovorenih rizika.

Varijanta 1.

Smrt usljed bolestiSmrt usljed nezgodeTrajna invalidnostGodišnja premija (KM)
2.000,004.000,008.000,0011,00
4.000,008.000,0016.000,0022,00
6.000,0012.000,0024.000,0033,00

Varijanta 2.

Smrt usljed bolestiSmrt usljed nezgodeTrajna invalidnostTroškovi liječenjaGodišnja premija (KM)
2.000,004.000,008.000,00500,0012,75
4.000,008.000,0016.000,001.000,0025,50
6.000,0012.000,0024.000,001.500,0038,32

Drugo u ponudi

Osiguranje stana i kuće, sve vaše brige preuzima Premium osiguranje.

Da je roba sigurna na putu brine se naša polisa osiguranja robe u prevozu.

Osigurajte svoju odgovornost prema trećim licima, za sve profesionalce.