Uslovi korištenja

Uslovi korištenja internet/web stranice

I Opšti dio

Svako korištenje i pristup internet stranici www.premiumosiguranje.com i podacima sadržanim na njoj podložni su niže navedenim uslovima korištenja. Nastavkom korištenja ove internet stranice korisnik daje saglasnost na predmetne uslove korištenja te prihvata koristiti sadržaj ove internet stranice isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Ovime prihvatate i podvrgavate se materijalnom pravu Bosne i Hercegovine kao mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja, i uslova upotrebe ove web stranice.

Sudovi BiH isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih web stranica ili u vezi s njima. Premium osiguranje a.d. Banja Luka (u daljem tekstu Društvo) ne garantuje da su materijali sadržani na predmetnim web stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istima s teritorija država gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen.

Smatraće se da je pristup web stranicama s navedenih lokacija preduzet samovoljno uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.

II Izjava o ograničenju odgovornosti

Društvo ulaže razumne napore kako bi informacije na ovoj internetskoj stranici bile tačne i pouzdane u vrijeme njihovog  pregleda. Međutim, Društvo ne garantuje niti preuzima odgovornost za tačnost, istinitost ili pouzdanost bilo koje informacije objavljene na ovoj internetskoj stranici u vrijeme kada im korisnik pristupa i ne daje pravo prigovora u tom smislu.

Informacije objavljene na ovoj internetskoj stranici korisnik ne smije smatrati osnovom za donošenje značajnih ličnih ili poslovnih odluka stoga su sve odluke donesene na osnovu navedenih informacija isključivo u odgovornosti korisnika i Društvo isključuje svoju odgovornost za moguće neostvarivanje očekivanja korisnika.

Ova internetska stranica može sadržavati linkove na druge internet stranice koje omogućuju korisniku da napusti ovu stranicu kako bi pristupio sadržajima druge stranice ili mogu omogućavati da se sadržaji druge stranice prikažu na ovoj stranici. Kad god je to moguće, takvi linkovi će se posebno označiti. Budući da nema nadzor nad dokumentima, podacima, informacijama odnosno ostalim sadržajima koji su na taj način stavljeni na raspolaganje korisnicima, Društvo se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne i ograničeno, za tačnost, potpunost i dostupnost sadržaja na internetskim stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Društvo zadržava pravo izmjene, dopune ili uklanjanja (privremenog ili trajnog) bilo kojeg sadržaja (informacije, usluge i dr.) ove internet stranice, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojih razloga, bez ikakve prethodne najave ili obavijesti te u potpunosti isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih promjena.

Društvo isključuje svoju odgovornost za bilo kakvu direktnu i/ili indirektnu, materijalnu i/ili nematerijalnu štetu, gubitke ili troškove bilo koje vrste koji proizlaze ili bi korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi mogli proizaći iz korištenja, nemogućnosti korištenja ili zloupotreba ove internet stranice odnosno bilo kojih informacija objavljenih na ovoj internetskoj stranici.

III Elektronska pošta

Molimo vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na internetu može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih lica ili pogrešnoj dostavi.

Svaka poruka zaprimljena putem elektronske pošte smatraće se nepovjerljivom, te Društvo ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da iste reprodukuje, koristi, raspolaže i distribuira trećim licima bez ograničenja.

Nadalje, slobodni smo koristiti ideje, nacrte, know-how ili tehnike sadržane u takvim porukama za bilo koju svrhu uključujući primjerice razvoj, proizvodnju ili marketing proizvoda sadržanih u takvim porukama.

IV Autorska prava i zaštitni znakovi

Svi sadržaji objavljeni na ovoj internetskoj stranici zaštićeni su autorskim pravom. Ako nije izričito drukčije navedeno Društvo zadržava autorska prava na svim sadržajima (slike, ilustracije, tekstovi, animacije i dr.) objavljenim na ovoj internetskoj stranici. Svako komercijalno korištenje navedenih sadržaja bez izričite pisane suglasnosti Društva je strogo zabranjeno i kažnjivo. To posebno vrijedi za reprodukovanje, snimanje, čuvanje i obradu u elektronske sisteme. Korištenje znakova (npr. zaštitnih znakova, logotipova) nezavisno o postojanju simbola ® ili ™ izričito je zabranjeno. Društvo ne daje informacije o načinu i uslovima korištenja sadržaja internetskih stranica trećih osoba kojima korisnik može pristupiti putem linka s ove internet stranice. Za ove informacije korisnik se treba obratiti nosiocu autorskih prava na te sadržaje.

V Obaviještenje o kolačićima

Kako bismo poboljšali Vaše korisničko iskustvo prilikom pregledavanja stranica Društva, koristimo ovu priliku da Vas obavijestimo kako ova Internet stranica može na Vaš računar da sačuva malu količinu informacija zvanih kolačići (cookies).

Kolačić je informacija (brojčano-slovna datoteka) sačuvana na Vašem računaru od strane web stranice koju koristite. Kolačići obično čuvaju podatke o vama, vašim preferencijama (kao što su jezik ili adresa), kao i vašem uređaju. Tim podacima obično Vas nije moguće identifikovati, ali oni omogućavaju da Vam pružimo web-iskustvo koje je prilagođeno Vama. U podešavanjima internet pretraživača možete sami birati hoćete li zahtjeve za čuvanje kolačića odobriti ili odbiti, izbrisati sačuvane kolačiće automatski po zatvaranju pretraživača i slično.

VI Kolačići koje može koristi ova web stranica

Tehnički kolačići – obavezni kolačići (uvijek aktivni) – nužni za funkcionisanje internet stranice i ne mogu se isključiti u našim sistemima. Uobičajeno se postavljaju kao odgovor na Vaše radnje koje uključuju zahtjev za uslugama, kao što je postavljanje preferencija u odnosu na kolačiće, prijava ili ispunjavanje obrazaca. Svoj pretraživač možete postaviti da blokira te kolačiće ili pošalje upozorenje o njima, ali u tom slučaju neki dijelovi stranice neće raditi. Ti kolačići ne čuvaju nikakve informacije koje bi vas mogle identifikovati.

Funkcionalni kolačići (mogu se isključiti) – omogućuju internetskoj stranici da pruži poboljšanu funkcionalnost i personalizaciju. Možemo ih postaviti mi ili pružaoci usluga trećih strana čije su usluge dodate na naše stranice. Ako onemogućite te kolačiće, neke od tih funkcija možda neće pravilno funkcionisati.

Marketinški kolačići (mogu se isključiti) – omogućuju nam bilježenje posjeta i izvora prometa kako bismo mogli mjeriti i poboljšati efikasnost naše internet stranice i poboljšati Vaše korisničko iskustvo. Isti nam pomažu saznati koji su sadržaji na stranici najviše i najmanje popularne te viditi kako se posjetioci kreću stranicom. Sve informacije, koje ti kolačići prikupljaju se akumuliraju i stoga ostaju anonimni. Ako onemogućite te kolačiće, nećemo znati kada ste posjetili našu stranicu i nećemo moći pratiti njenu efikasnost. Ne čuvaju se direktno lična podešavanja, ali se zasnivaju na jedinstvenoj identifikaciji Vašeg pretaživača i internetskog uređaja. Ako onemogućite te kolačiće, susrećete se s manje ciljnim reklamiranjem i promocijom.

Korištenjem stranice www.premiumosiguranje.ba pristajete na njihovu upotrebu. Ukoliko odlučite blokirati kolačiće i dalje ćete moći pregledati internet stranicu, no neke njene funkcionalnosti neće vam biti dostupne.

VII Usluge trećih strana

Društvo ni u kom slučaju neće biti odgovorno za nefunkcionisanje web stranice, kao ni za smetnje, kašnjenja ili prekide u njenom funkcionisanju, koji su prouzrokovani uticajima van kontrole Društva, a koji se nisu mogli predvidjeti, spriječiti ili izbjeći, uključujući bez bilo kakvih ograničenja: obustave rada, štrajkove, nesreće, tehničke smetnje, neispravnosti programa ili sredstava komunikacija (softvera ili hardvera), nemire, ratove, odluke nadležnih organa i dr. Društvo će u ovakvim slučajevima uložiti napore koji su u skladu sa poslovnom praksom, kako bi u što kraćem roku omogućila nesmetano funkcionisanje web stranice.

Razumijete i saglasni ste da Društvo nije odgovorno za bilo kakvu štetu (materijalnu ili nematerijalnu, direktnu ili indirektnu, stvarnu ili buduću) ili bilo kakve gubitke ili izmaklu korist koji bi mogli da nastanu usljed: nefunkcionisanja usluge web stranice; nemogućnosti upotrebe web stranice; bilo kakvih grešaka ili propusta u radu web aplikacije; kao ni za bilo kakvo oštećenje računara, mobilnog uređaja ili druge opreme ili tehnologije bilo kojeg korisnika koji bi nastali u vezi sa korišćenjem web stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na štetu od bilo kakvog kršenja bezbjednosti, privatnosti ili računarskog virusa, greške, prevare, prekida u radu, kvara na uređaju ili mreži ili bilo koje druge smetnje uključujući ali ne ograničavajući se na gubitak podataka, kvarove ili neispravnost uređaja.

Razumijete i prihvatate da Društvo u pružanju svojih usluga koristi servise trećih lica (“Dobavljači”) koja nisu pod kontrolom Društva. Društvo ne daje bilo kakve garancije i neće biti odgovorno za postupke ili propuštanja bilo kojeg dobavljača kao ni za nefunkcionisanje servisa dobavljača. U slučaju smetnji u radu servisa dobavljača, Društvo će uputiti korisnike da se obrate direktno dobavljaču i uložiće razumne napore sa svoje strane da omogući pravilno i potpuno funkcionisanje web stranice.

VIII Završne odredbe

Društvo zadržava pravo promjene ovih Uslova. U slučaju da dođe do izmjene postojećih Uslova, isti će biti objavljeni na web stranici.