O NAMA

Saznajte više o PREMIUM osiguranju

Premium osiguranje je osiguravajuća kuća koja pruža usluge osiguranja na cijeloj teritoriji BiH. Od kada smo osnovani izgradili smo odgovoran odnos prema našim osiguranicima, lokalnoj i široj društvenoj zajednici. Trudimo se da prepoznamo potrebe naših osiguranika i da njihovim zadovoljenjem doprinesemo boljim uslovima života i rada. Brinemo o našim zaposlenima, njihovom stručnom usavršavanju i o kulturnim vrijednostima. Ovo su samo neke od oblasti u čijem se unapređenju naša kompanija angažovala.

Šta osiguravamo

Premium osiguranje svojim osiguranicima pruža usluge osiguranja vozila kao što su kasko i obavezno osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti, osiguranje putovanja u inostranstvu, osiguranje imovine kao što je osiguranje kuća, stanova, industrijskih i poslovnih objekata, osiguranje odgovornosti vozara – CMR, osiguranje opšte odgovornosti, osigurane pomoći na putu i druga imovinska osiguranja.

Ciljevi

Naši ciljevi su:

  • da osiguranicima obezbijedimo punu sigurnost za preuzete rizike, kao i da neprestano razvijamo i osavremenjujemo proizvode osiguranja
  • da zaposlenima obezbijedimo ekonomsku sigurnost, ali i stručno usvršavanje i poslovno i lično unapređenje
  • da akcionarima obezbijedimo sigurnost njihovog kapitala
  • da aktivno učestvujemo u unapređenju lokalne sredine, kroz ulaganje u zajednicu i unapređenje sopstvene brige o okruženju.

Zašto biram Premium osiguranje

Svojim osiguranicima pružamo:

  • osiguranje svih vrsta neživotnih osiguranja
  • pomoć kod registracije vozila
  • osiguranje na rate
  • savjetovanje prilikom zaključivanja osiguranja i odabira rizika koje pokrivamo
  • isplata štete u roku.

Poslovna mreža

Sjedište Premium osiguranja je u Banja Luci gdje se nalaze i sve druge službe koje su podrška ostvarenju poslovnih rezultata i zadovoljstva osiguranika (finansije, štete, marketing i dr).

Naša poslovna mreža se sastoji od poslovnica na cijeloj teritoriji BiH. Trenutno poslujemo u preko 30 gradova u BiH i nastavljamo da se širimo. Spisak svih naših poslovnica možete naći u “Kontakt” sekciji na našoj web stranici. Slobodno nas pozovite ili pošaljite upit putem email-a, jer smo tu za vas i na vašoj strani.

Premium osiguranje, više od osiguranja!