Prijava štete

Ako vam se desi šteta prijavite je kako bismo vam što prije riješili odštetni zahtjev

PRIJAVITE ŠTETU

Kako da prijavite štetu

Štetu možete prijaviti:

  • u vama najbližoj poslovnici Premium osiguranja
  • putem e-mail adrese stete@premiumosiguranje.com
  • putem pošte na adresu Mladena Stojanovića 111a, 78000 Banja Luka.

Prijava štete podrazumijeva dostavu popunjenog odgovarajućeg obrasca, odnosno zahtjeva za nadoknadu štete, kao i svu prateću dokumentaciju. Neophodne obrasce za prijavu šteta po vrstama proizvoda osiguranja, kao i spisak tražene dokumentacije možete pronaći na našem sajtu.

Za sve informacije o prijavi šteta, procjeni materijalne ili nematerijalne štete, realizaciji vašeg odštetnog zahtjeva i slična pitanja možete kontaktirati Službu za obradu šteta Premium osiguranja na broj telefona 051-498-099. Naše osoblje će vam objasniti sve potrebne korake, a ukoliko odmah dostavite neophodnu dokumentaciju predmet možemo riješiti u roku od 48 sati.

Online prijava štete

Da bi vaša prijava bila najkvalitetnije obrađena u što kraćem roku, molimo vas da popunite sve tražene podatke.

    Podaci podnosioca prijave štete

    Informacije o šteti

    Opciono prilaganje dokumentacije (dokumentacija, fotodokumenti i sl.)