TRANSPORT

Osiguranje robe u prevozu

Sva roba koja se prevozi izvan (međunarodni transport) i unutar granica Bosne i Hercegovine (domaći transport) nezavisno od vrste prevoznog sredstva (brod, željeznica, kopnena motorna vozila, avion).

Osigurani rizici

Osiguranje pokriva veliki broj rizika u zavisnosti od obima osiguravajućeg pokrića. Generalno postoji osiguranje od osnovnih rizika i od svih rizika (AAR). Neki od osiguranih rizika su:

  • saobraćajna nezgoda
  • elementarne nepogode (oluja, udar groma, grad, sniježna lavina, odron zemlje itd.)
  • požar i eksplozija
  • krađa, djelimična krađa ili neisporuka cijelih koleta, kao i krađa prevoznog sredstva sa pošiljkom
  • pad osiguranog predmeta za vrijeme utovara ili istovara sa prevoznog sredstva.

Osiguranjem mogu biti obuhvaćeni i rizici kao što su razna oštećenja na robi usljed manipulacije pri utovaru i istovaru, zatim oštećenja ambalaže, cijepanja vreća, lom (sa rasipanjem sadržine ili curenjem), kvar, oštećenja usljed kontakta sa drugim robama itd.

Načini osiguranja

Roba u transportu može biti osigurana tako da sva roba koja se prevozi na rizik osiguranika bude obuhvaćena osiguranjem tokom jedne godine po:

  • ugovoru o otvorenom pokriću za robu koja se prevozi sa međunarodnom prevoznom ispravom
  • generalna polisa – za osiguranje robe sa domaćim prevoznim ispravama.
    Ovaj način osiguranja robe daje Vam sigurnost u smislu da se ne može desiti da pojedina pošiljka ne bude osigurana, a uz to su i povoljnije cijene osiguranja, jednostavniji obračuni itd.

Drugo u ponudi

Osiguranje stana i kuće, sve vaše brige preuzima Premium osiguranje.

Zaštite imovinu i biznis kroz paket osiguranja malih i srednjih preduzeća.

Osigurajte svoju odgovornost prema trećim licima, za sve profesionalce.