POSLOVNI IZVJEŠTAJI

Poslovni izvještaji PREMIUM osiguranja

Premium osiguranje u skladu s korporativnim standardima, a za potrebe svojih akcionara, osiguranika i drugih zainteresovanih lica javno objavljuje izvještaje o poslovanju. Pogledajte revizorske izvještaje, finansijske izvještaje i godišnje izvještaje o poslovanju Premium osiguranja.