Plaćanje putem Mastercard, Maestro i Visa platnih kartica.

Paketi putničkog osiguranja!

Izaberite jedan od paketa putničkog osiguranja i započnite kupovinu.

POJEDINAČNO
PUTOVANJE

Turistička putovanja
za svakoga

PORODIČNO
PUTOVANJE

Poseban paket za
turistička potovanja za porodice

Uslovi putničkog zdravstvenog osiguranja-RS

Informišite se o svemu! Preuzmite naše uslove osiguranja i sigurno krenite na put.

Uslovi putničkog zdravstvenog osiguranja-FBIH

Informišite se o svemu! Preuzmite naše uslove osiguranja i sigurno krenite na put.

Šta treba da uradim u slučaju povrede na putovanju?

U slučaju nastanka nesretnog slučaja ili iznenadne bolesti osiguranik, ili neko drugo lice u ime osiguranika ukoliko osiguranik nije u mogućnosti, treba odmah kontaktirati alarmni centar pri asistentskoj kući čiji je broj naveden na polisi osiguranja, navodeći detalje date u svojoj polisi osiguranja.

Ako nije moguće obaviti ovakav telefonski razgovor prije konsultacije ljekara ili odlaska u bolnicu, osiguranik ili lice iz stava 1 ovog člana će kontaktirati alarmni centar što je prije moguće, a najkasnije u roku od 5 dana od dana nastanka osiguranog slučaja. U tom slučaju kada je primljen kao pacijent, osiguranik će pokazati ljekaru ili osoblju bolnice, polisu osiguranja koja mu je izdata prilikom zaključenja Ugovora.

Da li postoji kontakt centar za
osiguranike?

Da. Ako vam se desi povreda tokom putovanja obratite se asistentskoj firmi na broj telefona tel:+381 11 36 36 999

Da li se plaćaju troškovi telefonskog poziva Call centra?

Pozivi prema Call centru su besplatni!