Više od osiguranja! info@premiumosiguranje.com stete@premiumosiguranje.com Direkcija: 051/498-000; Služba šteta: 051/498-099; Služba Prodaje: 051/498-100
 
Više od osiguranja! info@premiumosiguranje.com stete@premiumosiguranje.com Direkcija: 051/498-000; Služba šteta: 051/498-099; Služba Prodaje: 051/498-100

Osiguranje kredita

PREMIUM OSIGURANJE KREDITA

BUDITE  SIGURNI!

Osiguranje otplate kredita je osiguravajuće pokriće ciljano razvijeno kako bi u slučaju ostvarenja ugovorenih rizika korisnicima kredita (fizičkim osobama) pružilo pomoć u redovitoj otplati kredita. Osiguranje otplate kredita je ugovoreno kao grupno osiguranje kod kojega banka ili mikrokreditno društvo nastupa u ulozi ugovarača osiguranja, a korisnik kredita, ukoliko ispunjava predefinisane uslove, ima mogućnost pristupiti osiguranju prema uslovima ugovora zaključenog između banke i osiguravača čime postaje osiguranik.

Osiguranjem je moguće pokriti rizik nemogućnosti plaćanja kredita uslijed nastupa slijedećih događaja:

Registracija vozila

Usluga kompletne registracije vozila, po sistemu "ključ u ruke".

Tehnički pregled

Kompletna i detaljna analiza Vašeg automobila, tokom registracije.

Plaćanje na RATE

Registracija vozila na 3-9 rata, u saradnji sa MKD Credis.

Pomoć na putu

PREMIUM pomoć na putu je dostupna od 0-24h u zemlji i Evropi.

Osigurajte svoje vozilo

ONLINE FORMA

Ovdje možete zatražiti ponudu za osiguranje od autoodgovornosti. Zatražite ponudu i naš agent će Vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku.