PREMIUM OSIGURANJE KREDITA

 
Osiguranje otplate kredita je osiguravajuće pokriće ciljano razvijeno kako bi u slučaju ostvarenja ugovorenih rizika korisnicima kredita (fizičkim osobama) pružilo pomoć u redovitoj otplati kredita. Osiguranje otplate kredita je ugovoreno kao grupno osiguranje kod kojega banka ili mikrokreditno društvo nastupa u ulozi ugovarača osiguranja, a korisnik kredita, ukoliko ispunjava predefinisane uslove, ima mogućnost pristupiti osiguranju prema uslovima ugovora zaključenog između banke i osiguravača čime postaje osiguranik.

 

Osiguranjem je moguće pokriti rizik nemogućnosti plaćanja kredita uslijed nastupa slijedećih događaja:

  • Privremena potpuna nesposobnost za rad (bolovanje),
  • Nezaposlenost (otkaz),
  • Smrt uslijed nesretnog slučaja ili bolesti.

 

U slučaju nastanka osiguranog slučaja Osiguravač naknadu štete isplaćuje Banci ili mikrokreditnom društvu na račun kredita po ugovoru o kreditu na koji se odnosi osiguranje s ciljem smanjenja kreditnog zaduženja Osiguraniku ili potpune isplate duga.

 
Pošaljite upitKontaktirajte nas
 
4146

POŠALJITE UPIT

 

3511
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati Ovdje